Formular de anulare

Model de formular de anulare

(Dacă doriți să anulați contractul, vă rugăm să completați și să returnați acest formular)

-beverage dispense systems GmbH,Kopernikusstrasse 4, 50126 Bergheim, verkauf@getraenkezapfanlagen.net,

- Prin prezenta, eu/noi (*) revocăm contractul încheiat de mine/noi (*) pentru achiziționarea următoarelor bunuri (*)/prestarea următorului serviciu (*)

- Comandat la (*)/recepționat la (*)

- Numele consumatorului (consumatorilor)

- Adresa consumatorului (consumatorilor)

- Semnătura consumatorului (consumatorilor) (numai în cazul comunicării pe suport de hârtie)

- Data (datele)

(*) A se șterge în cazul în care nu se aplică.